Gaszenie pozaru urzadzen elektrycznych

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest ostatnie najjaśniejszy i daleko modny środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią przyjmują. Wybór środka gaśniczego zależy od palącego się materiału.

http://xzs.pl/6c9-multilan-active-3Zobacz naszą stronę www

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych oraz wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najpełniejsze wykorzystanie. W relacje z posiadanego składu mogą być zatrudniane do gaszenia prawie wszystkich palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, ekonomiczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia nasze działanie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne służenie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Że być zwracana w wypadkach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica między parą oraz wodą polega na tym, że wodę można brać w każdym miejscu, a parę zdecydowanie w oddzielnych pomieszczeniach o pojemności nie większej niż 500 metrów kwadratowych. W prawdziwszych pomieszczeniach działanie pary wykazuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów potrzebna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, ale też prawdy ich zajmowania i przedstawiania w obszar pożaru.