Gastronomia en espana

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest to rodzaj szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w charakterze odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu zadania są coachowie, którzy odbywają ze naszymi facetami na dalekich płaszczyznach np. w kontraktu z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich własnych predyspozycji, określenie swoich obowiązków i skupienie na optymalizacji działań idących do ich dokonania. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste efekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi częściami widocznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w formie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych reguł; nie uczy ludzi, tylko pomaga im w procesie rozwijania się; jest zrobiony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest przeprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.