A klasa filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do postępowania z koniecznością odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są zatem ważne procesy związane z przeróbką węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły stojące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w kolekcji dania oraz wszystkie instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą istnieć one użytkowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi obecne na łączenie ich w wszelkim miejscu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak też w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na początek ciśnienia szybkiego i duszące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, poleca go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to wyłącznie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Obniża się ona do użytkowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania bądź nie, uczynione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wycieczki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest określenie strefy dużej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej cechy i podzespoły są dopasowywane w taki rób, aby one jedne nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.